Priorități de advocacy

Obținerea dreptului de practică de către medicii străini, în contextul deficitului de personal din sistemul de sănătate românesc

Thursday, October 26, 2017

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR), o platformă a organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul migrației, drepturilor omului și politicilor publice, solicită autorităților să modifice cadrul legal astfel încât să li se acorde drept de practică altor două categorii de străini aflați pe teritoriul țării: medicilor cu protecție internațională (refugiați și persoane cu protecție subsidiară) și străinilor din state terțe care și-au finalizat studiile medicale în România.

Dezbatere la Timisoara: “REVISAL – Open Data, certitudinea istoricului de muncă mai aproape de angajat”

Tuesday, October 24, 2017

În prezent singura modalitate pe care o au angajații de a afla situația contractelor lor de muncă este să formuleze o cerere scrisă către ITM, dar în situația lucrătorilor migranți, contactarea ITM presupune riscuri suplimentare.

INVITAȚIE la masa rotundă: ”Obținerea dreptului de practică de către medicii străini, în contextul deficitului de personal din sistemul de sănătate românesc”

Thursday, October 19, 2017

Evenimentul este organizat de Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR), o platformă a organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul migrației, drepturilor omului și politicilor publice, care promovează integrarea migranților în societatea românească.

Dezbatere la Timișoara: modificarea condițiilor salariale pentru angajarea cetățenilor străini din afara UE, pe piața muncii din România

Wednesday, October 4, 2017

Cetățenii străini din afara Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene care vor să își găsească un loc de muncă în România, trebuie să primească, conform prevederilor legale în vigoare, un salariu la nivelul a cel puțin salariul mediu brut pe economie (de 3.131 lei/lună în anul 2017)[1]. Lucrătorii înalt calificați trebuie remunerați cu cel puțin de 4 ori salariul mediu brut pe economie (adică să primească cel puțin 12.524 lei/lună). Legislația din România prevede condiții de angajare pentru străini mai restrictive decât cele impuse prin normele europene.

Salariul minim pentru lucrătorii străini

Sunday, May 7, 2017
Unul din principalele obstacole ȋn utilizarea forței de muncă străine ȋn Romania (alături de procedura laborioasă a avizului de angajare) este salariul minim pentru lucrătorii străini. Prin renunțarea la condiția salariului minim special pentru lucrătorii străini și prin reducerea salariului minim impus lucrătorilor ȋnalt calificați la cel stabilit de Directiva 2009/50/CE, ar putea crește angajabilitatea din surse externe. Forța de muncă străină ar putea contribui la compensarea emigrației romȃnești și a scăderii populației active, mai ales ȋn ce privește lucrătorii ȋnalt calificați.

Propunere de eliminare a avizului de angajare pentru străinii cu drept de şedere temporară pentru reîntregirea familiei

Wednesday, March 29, 2017
În acord cu prevederile Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei, care prevede tratamentul egal al sponsorului și membrilor săi de familie și în scopul îndepărtării unei bariere birocratice în accesul pe piața muncii, propunem eliminarea obligației de a obține avizul de angajare pentru membrii de familie ai persoanelor cu protecție internațională și ai străinilor cu ședere pe termen lung.

Propuneri pentru amendarea Legii Cetățeniei

Sunday, May 7, 2017
Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR), analizând practica din ultimii ani, a constatat că sunt câteva circumstanțe în care Legea Cetățeniei nu este pe deplin adaptată schimbările recente din societate, într-un context internațional în care numărul de refugiați și beneficiari de protecție subsidiară ajunși în România a crescut încet, dar constant. Ca urmare a acestei analize, CDMiR a transmise o serie de propuneri de amendare punctuală a Legii Cetățeniei.

Prevenirea și reducerea cazurilor de apatridie

Monday, May 8, 2017
Legislația cetățeniei române nu prevede în prezent garanţii specifice pentru copiii ai căror părinţi sunt apatrizi sau care nu pot transmite în mod eficient naționalitatea lor asupra minorilor. Aceşti copii devin, prin efectul legislației naționale, apatrizi și vor trebui să treacă printr-o procedură de naturalizare complexă prevăzută în articolul 9 din Legea 21/1991.

Scrisoare adresată Ministerului Sănătății

Monday, June 26, 2017

Comentarii referitoare la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, eliberate de un stat terţ, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii.

Pages

                                    

În anul 2017 Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților a fost finanțată printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Începând cu anul 2018, CDMiR este susținută prin intermediul proiectului NIEM- National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection, finanțat prin Fondul European pentru Migrație și Azil, co-finanțat de Open Society Foundations.

Pentru mai multe informații despre Programul de Cooperare Elvețiano-Român, accesați www.swiss-contribution.ro, www.swiss-contribution.admin.ch/romania.

Detalii despre proiectul NIEM sunt disponibile pe www.forintegration.eu.

Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian, a Comisiei Europene, sau a Open Society Foundations.

Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Centrul de Documentare şi Cercetare în Domeniul Integrării Imigranţilor și de Centrul pentru Inovare Publică.