Scrisoare adresată Ministerului Sănătății

Monday, June 26, 2017

Comentarii referitoare la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, eliberate de un stat terţ, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii.

  1. Art. 1. În cazul persoanelor prevăzute la Art. 376 (1) g) cetăţeni ai statelor terţe, titulari ai Cărţii Albastre a UE eliberată în România sau de un alt stat membru al UE, din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Normele privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, eliberate de un stat terţ, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii nu se aplică datorită procedurii de obținere a Cărții Albastre la Inspectoratul General pentru Imigrări. Sintetizând, Cartea Albastră nu poate fi emisă în România decât pe baza dreptului de liberă practică, iar conform prevederilor articolului amintit, lit. g) din Legea privind reforma în domeniul sănătății, dreptul de liberă practică se poate obține de străinii din state terțe care nu sunt membri de familie ai cetățenilor români și UE și nu au ședere pe termen lung în România doar dacă sunt posesori ai Cărții Albastre (care presupune aceeași procedură în România, chiar dacă solicitantul are o Carte Albastră eliberată în alt stat UE). Recomandăm corelarea proiectului de Hotărâre cu prevederile OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Proiectul de Hotărâre nu corelează dispozițiile noi introduse cu cele deja existente în materia recunoașterii diplomelor universitare (OMECTS 6121/2016 si OMECT 4022/2008 – nepublicat în Monitorul Oficial). Mai exact: proiectul creează o comisie mixta, formată din reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Colegiului Medicilor din România, care preia atribuțiile CNRED pentru o parte dintre cererile de recunoaștere, respectiv cele privind persoanele prevăzute la art. 376 (1) lit. c) – g) din L95/2006. În aceste condiții sunt necesare clarificări referitor la partajul de competențe între CNRED și noua Comisie, și ce se întâmplă cu persoanele prevăzute la art. 376 lit. a) si b) care și-au finalizat studiile/au obținut un titlu de calificare într-un stat terț. 
  3. Art. 3. Pentru eliberarea dreptului de liberă practică și înscrierea în Colegiul Medicilor, CMR evaluează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 376 (1) c) – g), acestea fiind condiții obligatorii, prin urmare considerăm că evaluarea acestor condiții în cadrul procedurii de recunoaştere a diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, eliberate de un stat terţ, este redundantă, birocratică și consumatoare de timp.
  4. Art. 5 (1) Termenul de soluționare este de 90 de zile de la data depunerii dosarului la Ministerul Sănătății. În condițiile în care Ministerul Sănătății trimite copia dosarului Comisiei mixte în termen de 30 de zile de la înregistrare, iar actele prevăzute la art. 3 (1) lit. h) – j) au valabilitate de 3 luni, până când Comisia analizează dosarul, o parte dintre acte vor expira. Considerăm că termenul de 30 de zile pentru trimiterea dosarului către Comisie trebuie restrâns la cel mult 10 zile, deoarece riscul expirării documentelor este oricum mare. 
  5. Domeniul de reglementare al proiectului de Hotărâre nu este delimitat suficient: articolele 1 - 7 sunt delimitate și în titlu și în art. 1, însă art. 8 are alt obiect de reglementare din două considerente: a) se refera la recunoașterea stagiilor, nu a titlurilor de calificare, si b) din punctul de vedere al regimului străinilor, persoanele din state terțe incluse în programe de rezidențiat în România au drept de ședere în scop de studii, spre deosebire de categoriile prevăzute la art. 376 alin (1), lit. c) - g) din Legea 95/2006. Dreptul de ședere în scop de studii excede prevederile art. 376 la care face trimitere titlul și art. 1. 

                                    

În anul 2017 Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților a fost finanțată printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Începând cu anul 2018, CDMiR este susținută prin intermediul proiectului NIEM- National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection, finanțat prin Fondul European pentru Migrație și Azil, co-finanțat de Open Society Foundations.

Pentru mai multe informații despre Programul de Cooperare Elvețiano-Român, accesați www.swiss-contribution.ro, www.swiss-contribution.admin.ch/romania.

Detalii despre proiectul NIEM sunt disponibile pe www.forintegration.eu.

Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian, a Comisiei Europene, sau a Open Society Foundations.

Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Centrul de Documentare şi Cercetare în Domeniul Integrării Imigranţilor și de Centrul pentru Inovare Publică.