Salariul minim pentru lucrătorii străini

Sunday, May 7, 2017
Unul din principalele obstacole ȋn utilizarea forței de muncă străine ȋn Romania (alături de procedura laborioasă a avizului de angajare) este salariul minim pentru lucrătorii străini. 
 
În timp ce lucrătorii cetățeni romȃni, cetățeni UE sau SEE, pot fi angajați cu salariul minim brut de 1450 lei, lucrătorilor cetățeni străini din statele terțe li se prelungește dreptul de ședere temporară ȋn scop de muncă doar dacă fac dovada unui salariu cel puțin la nivelul cȃștigului salarial mediu brut din Romȃnia, care este actualmente de 3.131 lei, potrivit Legii nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017.
In ce privește lucrătorii ȋnalt calificați (cu calificare postliceală sau universitară), angajarea acestora este dublu condiționată de dovada unui salariu brut lunar de cel puțin 12525 lei, adică cel puțin 4 ori cȃștigul salarial mediu brut. 
 
Condiția salariului minim mai sus menționată este impusă de art. 56 al.1 din OUG 194/2002 șȋ de art. 15 al.2 lit a din OG 25/2014. Ea grevează angajarea lucrătorilor străini ȋnalt calificați și prelungirea dreptului de ședere al lucrătorilor străini, fără a distinge după cum acești corespund nevoilor de ocupare din Romȃnia.
 
Pe de altă parte, art. 801 al.3 din OUG 194/2002 prevede că străinii titulari ai unui drept de şedere temporară încadraţi în muncă beneficiază, în condiţiile legii, de tratament egal cu cetăţenii români în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, inclusiv în ceea ce priveşte salarizarea.
 
Prin renunțarea la condiția salariului minim special pentru lucrătorii străini și prin reducerea salariului minim impus lucrătorilor ȋnalt calificați la cel stabilit de Directiva 2009/50/CE, ar putea crește angajabilitatea din surse externe. Forța de muncă străină ar putea contribui la compensarea emigrației romȃnești și a scăderii populației active, mai ales ȋn ce privește lucrătorii ȋnalt calificați. 

                                    

În anul 2017 Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților a fost finanțată printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Începând cu anul 2018, CDMiR este susținută prin intermediul proiectului NIEM- National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection, finanțat prin Fondul European pentru Migrație și Azil, co-finanțat de Open Society Foundations.

Pentru mai multe informații despre Programul de Cooperare Elvețiano-Român, accesați www.swiss-contribution.ro, www.swiss-contribution.admin.ch/romania.

Detalii despre proiectul NIEM sunt disponibile pe www.forintegration.eu.

Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian, a Comisiei Europene, sau a Open Society Foundations.

Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Centrul de Documentare şi Cercetare în Domeniul Integrării Imigranţilor și de Centrul pentru Inovare Publică.