Dezbatere la Timisoara: “REVISAL – Open Data, certitudinea istoricului de muncă mai aproape de angajat”

Tuesday, October 24, 2017

Criza forței de muncă pe care o traversează România, prin emigrarea românilor în spațiul Uniunii Europene, face ca piața muncii să devină atractivă  pentru lucrătorii din state non-UE. Străinii care au încheiat contracte de muncă cu un angajator din România, indiferent dacă contractele au fost încheiate cu sau fără aviz de angajare, sunt înregistrați în sistemul REVISAL, având deja un cod numeric personal (CNP). Spre deosebire de consecințele pe care le are desfacerea unilaterală a contractului individual de muncă de către angajator în cazul românilor sau străinilor din state terțe care nu au nevoie de avize de angajare pentru a munci în România, pentru lucrătorii migranți efectele pot merge până la ședere ilegală și expulzare a acestora din România. Acest lucru se întâmplă deoarece, conform legislației specifice, pentru lucrătorii migranți dreptul de ședere este legat de dreptul de muncă, în cazul încetării contractului de muncă aceștia având la dispozitie numai 90 de zile pentru a-și găsi un alt angajator.

În prezent singura modalitate pe care o au angajații de a afla situația contractelor lor de muncă este să formuleze o cerere scrisă către ITM, dar în situația lucrătorilor migranți, contactarea ITM presupune riscuri suplimentare. Motivul este că, în cazul străinilor, ITM face controalele împreună cu Inspectoratul General pentru Imigrări, iar identificarea de către prima instituție a unei situații de ilegalitate atrage notificarea IGI și posibilitatea emiterii ordinului de expulzare pentru străin, dacă s-au depășit cele 90 de zile de ședere permise după încetarea contractului.

Având în vedere importanța portalului REVISAL pentru fiecare angajat din România, indiferent de cetățenia sa, propunerile Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR) sunt de extensie a portalului REVISAL, prin deschiderea unei modalități de interogare online, cu acces individual, pe bază de CNP , fără să solicite suplimentar Inspectoratele Teritoriale de Muncă și cu respectarea prevederilor legale cuprinse în Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Scopul propunerii este de a oferi angajaților posibilitatea să-și verifice situația contractelor de muncă gratuit, în orice moment, de a crește responsabilitatea angajatorilor față de proprii angajați, de a reduce  munca nedeclarată și de a diminua birocrația.  Mai mult, extinzând propunerea la posibilitatea colectării dedate deschise. poate fi sprijinită proiectarea tendințelor de dezvoltare a domeniilor care vor crea locuri de muncă, a profilurilor de calificare solicitate de piața muncii și, nu in ultimul rând, de a reorienta sistemul educațional românesc spre domenii deficitarepe piața muncii din România.

Atât mediul de afaceri din România, care urmărește dezvoltarea unei competiții de piața loiale, cât și reprezentanții angajaților (sindicatele) sunt interesați de posibilitatea extinderii portalului REVISAL prin deschiderea unei modalități de interogare online, pe bază de CNP.

Aceste aspecte au fost analizate în data de 19 octombrie 2017, la Timișoara, la dezbaterea organizată de Academia de Advocacy la Universitatea de Vest, sub titlul REVISAL – Open Data, Certitudinea Istoricului de Muncămai aproape de angajat”. La dezbatere au participat reprezentanți de instituții publice – Instituția Prefecturii Timiș, Inspectoratul Teritorial de MuncăTimiș, Consiliul Județean Timiș, organizații neguvernamentale care lucreazăîn domeniul migrației, reprezentanți ai sindicatelor, ai mediului de afaceri, organizații de resurse umane, reprezentanți ai centrelor de date deschise și aplicații IT pentru date deschise precum și mediul academic.

Bazat pe experiențele de bunăpracticăpreluate de la Casa Naționalăde Sănătate și Casa Naționalăde Pensii Publice (care asigurăinformații individuale prin accesarea online a bazelor lor de date, prin identificarea cu ajutorul CNP-ului propriu), opinia tuturor a fost de susținere a propunerilor de modificări, prin extinderea REVISAL cu un modul accesibil online pentru obținerea unor informații de tip individual. Dincolo de posibilitatea verificării situației contractului individual de muncă de către angajați, instituțiile participante au subliniat  necesitatea autentificării unor documente care evidențiazăistoricul de muncăal unei persoane, prin ștampila și semnăturăautorizată, care se pot obține doar de la instituțiile emitente cu asemenea atribuții.

In acest context, domnul Radu Vasiu – Director Centrul Multimedia din cadrul Universității Politehnica Timișoara (UPT) si președintele Senatului UPT, intervine pentru clarificări de concepte între date deschise și informații publice:

„Noi în calitate de IT-sti am am participat la diverse proiecte în care am dezvoltat aplicații de Date Deschise. In acest sens, așdori săfac cateva precizări pentru cămulta lume face confuzie între ce înseamnădate deschise, ce înseamnăacces la informații de interes public și asa mai departe. Datele Deschise sunt acele informații care pot fi preluate și prelucrate direct în calculator. Din acest punct de vedere documentele ștampilate și semnate nu înseamnădate deschise. Un PDF nu intrăîn aceastăcategorie. Datele deschise înseamnăun fișier de date păstrat într-o bazăde date, măcar un tabel Excel, un document Word, din cadrul cărora se pot face prelucrări automat. In metalitatea românească, vărog sățineti cont căexact ce societatea româneascăcere mai mult, adicăștampilăși semnătură, nu înseamnădate deschise. Cu un PDF nu se poate face absolut nimic. Mentalitatea este cea care ne împiedicăpe noi și nu accesul la internet.”

„Indiferent de ce vrem si nu vrem, prin existența Directivelor Europene, lucrurile într-acolo merg, spre baze de date și certificări în mod online și nu cu semnături, cu ștampile și cu date scanate. Asta este, indiferent căne convine sau nu.... avem o mare problemăîn prezent căuneori procedurile presupun accesul neautorizat la date confidențiale... poștasul ne aduce corespondența și teoretic (prin solicitări de date personale, ștampile etc.) are acces la date care prin legislația europeana nu ar trebui săle aibă, de ex...”

In intervenția sa, domnul Dan Bugariu – președinte al asociației SmartCity detaliază diferențele între datele obținute în urma interogării unei aplicații pe bază de CNP și crearea unui cont unic al cetățeanului care ar permite accesul la istoricul personal din bazele de date ale tuturor instituțiilor publice:

„Avem un mare avantaj în România,în comparație cu majoritatea statelor din lumea asta, sunt vreo 200, căavem o infrastructurăfoarte puternică, infrastructurăfizicăîn ceea ce inseamnăaccesul la internet. Avem și o infrastructurăWi-Fi, 3G, 4G, de accesare a datelor. Este o oportunitate pentru noi, poate jumatate a ceea ce înseamnăevolutia, progresul oraselor, progresul unor națiuni. Crearea unor soluții, aplicații care săbeneficieze de aceastăinfrastructurăpe care o avem, cu care ne lăudăm și suntem în top 5 in lume, se bazeazăpe abordarea deschisăa autorităților publice din Romania.

Mai avem avantajul semnării parteneriatului pentru o Guvernare Deschisa (OGP), prin urmare avem și acest suport OGP.

Datele deschise se referăla date cu caracter public, în format accesibil altor aplicații. Acestea se bazeazăpe următoarele principii: transparență, participare și responsabilitate.

In faza în care suntem in prezent, maximul pe care îl putem obtine printr-o interogare online pe bazăde CNP sau altămodalitate de identificare, este un răspuns de tipul DA sau NU, legat de informații de tip individual.

Ceea ce însăar însemna o mica revoluție ar fi ca semnătura electronicăsămeargăla nivel individual, săse creeze cate un cont al cetățeanului roman sau de pe teritoriul României care săreprezinte identitatea acestuia în bazele de date stocate la nivelul autorităților publice. In acest mod, fie căeste vorba de taxe, fie căeste vorba de REVISAL, fie căeste vorba de asigurări, orice individ își poate accesa contul unic pentru obținerea de informații despre istoricul său, fărăa mai fi nevoie de crearea a unor nenumărate alte conturi, cu specific pe fiecare autoritate publică. In cazul unui asemenea demers, sunt necesari pași suplimentari de securitate, pentru o identificare unică. Aceastăabordare este posibilă, existădeja exemple în telefonia mobilăprin care dupăce răspunzi la câteva intrebări corect, ai acces la informații despre serviciile de telefonie accesate de tine. Crearea unui asemenea mecanism asigurăaflarea istoricului tău în domeniul care te interesează.

De cele mai multe ori ni se spune, căîntr-adevăr aceasta este calea, însănu avem resurse săo punem în practică. In aceste situații soluția este sădeschidem „Ușile”. Sunt o sumedenie de profesionști IT în țara asta care ar da o mânăde ajutor.

Se spune și este verificat căInteligența din afara zidurilor este mai mare decât cea existentăîn interioriul lor. Problema noastrăeste săfacem ca aceste ziduri sa fie mai transparente.”

In cadrul intalnirii s-a discutat și despre nevoia de a lega bazele de date ale autorităților publice de așa manierăîncât fiecare instituție săpoatăcorela informațiile și săofere solicitantului o sintezăcoerentăși completăa istoricului său, pentru a-l sprijini în ceea ce intenționează.

În cadrul dezbaterii s-a discutat  posibilitatea efectuării unui experiment pilot în județul Timșs, legat de extinderea REVISAL în vederea accesului on line de către orice cetățean, pe baza de CNP sau altămodalitate de identificare. Reprezentanții ITM prezenți la întâlnire au fost deschiși, însăau subliniat căpunerea în practicădepinde de decizia Inspecției Muncii, autoritate subordonatăMinsterului Muncii și Justiției Sociale. Profesioniștii IT prezenți la întâlnire au menționat căaceastăprimăetapăde interogare online a REVISAL pe bazăde CNP sau altămodalitate de identificare, nu solicităresurse majore și se poate pune în practicăîn aproximativ 2 luni de la decizie.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei rețele de organizații active în domeniul migrației (EMINET), proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru o Uniune Europeanăextinsă și face parte din seria evenimentelor organizate în cadrul Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR).

                                    

În anul 2017 Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților a fost finanțată printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Începând cu anul 2018, CDMiR este susținută prin intermediul proiectului NIEM- National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection, finanțat prin Fondul European pentru Migrație și Azil, co-finanțat de Open Society Foundations.

Pentru mai multe informații despre Programul de Cooperare Elvețiano-Român, accesați www.swiss-contribution.ro, www.swiss-contribution.admin.ch/romania.

Detalii despre proiectul NIEM sunt disponibile pe www.forintegration.eu.

Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian, a Comisiei Europene, sau a Open Society Foundations.

Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Centrul de Documentare şi Cercetare în Domeniul Integrării Imigranţilor și de Centrul pentru Inovare Publică.